PRZYKŁADOWE REALIZACJE

FARMA WIATROWA IŁAWA I

Klient:

Zakres prac:

  • dostęp do sieci internet w trybie redudantnym
  • system alarmowy turbin i stacji SN
  • system dozoru wizyjnego otoczenia turbin i stacji SN
  • system dozoru wizyjnego rotorów turbin
  • łączność światłowodowa turbin

FARMA WIATROWA NIDZICA

Klient:

Zakres prac:

  • system dozoru wizyjnego otoczenia turbin i stacji SN